Monday, November 06, 2006

GENOCIDE, FOLKEMORD.
60 Minutes hadde en hjerteskjærende reportasje om folkemordet i Sudan på TV i kveld.Det nytter ikke å beskrive hvordan en systematisk utryddelse av et helt folkeslag foregår.Det blir allikevel bare tomme ord.Det helt uforståelige er at FN vet det, USA har fordømt det fra deres talerstol, mens Sudandelegatene satt og lo.De visste at USA gir dem støtte, fordi regjeringen der gir en viss informasjon om et enkelt menneske; Bin Laden.Kan hevn over en terrorist rettferdiggjøre lukkede øyne stilt overfor de mest grusomme forbrytelser mot menneskeheten? Noen må oversette Øverland og lese for Bush:"Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke gjelder deg selv."


No comments: