Tuesday, November 21, 2006

DR. NO

Legene klager ikke lenger over press, lange arbeidsøkter og dårlig lønn.

Fastlegeordningen har gjort de fleste til mange millionærer, for navn på ei pasientliste. Legen trenger ikke være tilgjengelig mer enn et par dager i uka, han følger skolens ferieordning, men har ikke lærernes tallløse hjemmearbeidstimer.
Til gjengjeld sparer han staten for noen milloner ved å henvise til privatpraktiserende spesialister, der pasienten selv må betale behandlingsutgiftene.
Man snakker ikkke helhetsvurdering av pasienter med multiple lidelser, det blir for lagt å lese, selv på datamaskin. mere effektivt å vippe opp reseptblokka og prøve ut det siste nye i symptommaskering. Da blir det en liten påskjønnelese fra de mektige farmasifirmaene også.
Pasienten fungerer som inntektskilde for fastlegen, privatspesialisten og medisingigantene.
I tillegg skal de få dårlig samvittighet fordi de forblir syke...
Det er aspekt OECD meldingen ikke tar hensyn til.

No comments: