Thursday, November 23, 2006

STATISTIKK

Det finnes løgn, forbannet løgn og statistikk.
Når regjering og arbeidsgivere gjør felles sak mot sykemeldte arbeidere, er det mye som bevisst blir utelatt.
Offentlig sektor har de siste femten årene skåret inn til beinet når det gjelder "folkene på gulvet", det være seg lærere, pleiere og sosialarbeidere. De gjenværende har fått mangedoblet arbeidsbyrden, og blir syke. Altfor få diagnoser blir imidlertid relatert til arbeidsplassen.
Skjelett og muskelsystem blir ødelagt av overbelastning, mangel på hjelpemidler og tid.
Magesår, hjerteinfarkt og slag er også vanlig stressutløste, invalidisernede sykdommer.
I vår by sender de vrakene på bossplassen for å delta i søppelsortering og annet enkelt forefallende arbeid.
Det er ikke ironisk ment engang.

No comments: