Friday, March 09, 2007

GERD-LIV VALLA RYGGBRUKKET


Hun som vet at sommernatta aldri blir helt svart.Hun som har kjent den aldri sviktende, blå evigheten,


og har plukket blomster, som ikke kan kjøpes ute i havgapet.


Hun som henter krefter i stein og jord,

og har vært ett med elementene,kan ikke "trues av tårer til hvil."
Det har lenge vært kjent herskerteknikk på norske arbeidsplasser at fagtillitsvalgte som hadde bein i nesa ble forsøkt sparket oppover av arbeidsgiver.
Utrolig mange har latt seg korrumpere. Det er noe uimotståelig smigrende i det å bli tilbudt en jobb man egentlig ikke er kvalifisert for.
Gerd-Liv Valla lot seg verken true eller kue. Tvertimot, pingla Stoltenberg ble tvunget i kne når det gjalt sykelønnsordningen.
Norges mektigste kvinne, kalte VG henne, før de systematisk tok alle midler i bruk for å knekke henne.
De brukte Norges mektigste menn og media, og så Yssen da, klysa fra det inkarnerte Oslo 3 miljøet. Hun har vel ikke engang en fjern anelse om hvordan sykelønn staves, bagler-damen, med dominante "quisling" gener.
Jeg ekles ved synet og enda mer ved de utspekulert forræderske metoder hun har tatt i bruk.
"For støtt der normenn lyt væra med/ der Norigs merket skal hoggast ned," sa Sivle om hennes like.


Nå gjenstår det å se hvor mange dager det tar før nye velferdsordninger er rasert for fattigfolk.
"Fra dem som intet har, skal det tas, det de tror seg å eie," sa - ikke Marx,- men Jesus.

No comments: