Sunday, March 04, 2007

JA TIL STATSKIRKE


Landet vårt har sekstenhundre statseide kirker. De er en unik kulturarv, som ikke bør regnes om til forgjengelig mynt.
I Haugesund har vi tre særmerkte kirker som står og forfaller til fordel for et miserabelt synkende skip av et kontorlandskap med klatrevegg.
I en tid da barn daglig fraktes gjennom flere bygdelag for å dyrke sin spesielle hobby, der skolene sentraliseres som aldri før, og man er nødt til å bruke bil for å handle tre liter melk, brød og pølser, så skal altså særmerkte kirker stå ubrukt fordi noen maktkåte ignoranter skal ha klatrevegg i nabolaget.

Fei dem ut. Bruk de mange målene med ledig kapasitet til barnhager, og la våre kirkeskatter i fred.
Skulle så galt skje at stat og kirke skiller lag, bør staten selvfølgelig ikke selge, men leie ut kirker til det de er vigslet for.
Leien bør dekke drift og vedlikehold.
Jeg tror alle de, som nå i skjul har posisjonert seg til å bli storhåvmestere, da klokelig vil takke nei.

No comments: