Sunday, March 04, 2007

EMIL MOHRS SYKELØNNSORDNING


Noen dyr vil alltid være mer like enn andre.
Slik som overlegen på vårt lokale sykehus. Han har, og bruker all makt han kan og litt til.
Nylig sendte han hjem en dame på 92 år, med flere smertefulle bekken brudd.
"Hun er ferdigbehandlet hos oss. Hennes datter i Bergen bør ta seg fri fra jobb og komme til Haugesund for å pleie sin gamle mor. Det er et familieansvar å ta vare på de gamle. Jeg har avtale med min arbeidsgiver om at jeg kan ta fri et år, om jeg skulle få bruk for det."--Sånn noenlunde korrekt etter HA.
Tror noen at hans hjelpepleiere får samme tilbudet??

No comments: